PRENOSIVA TORBICA GALENIKA TT1 /komplet za prvu pomoć/

5.500  din

Sva  Pravna lica na teritoriji Srbije  su u obavezi da poseduju komplet za pružanje prve pomoći. Kompleti za pružanje prve pomoći mogu posedovati u formi ormarića TS1 ili prenosivih torbica TT1. Broj kompleta prve pomoći koje je potrebno nabaviti prema broju zaposlenih: Za poslovne lokacije do 20 zaposlenih 1 komplet za prvu pomoć. Za poslovne lokacije od 20-100 zaposlenih 2 kompleta za prvu pomoć. Dalje na svakih 100 zaposlenih još po jedan komplet za prvu pomoć. Sadržaj torbice TT1: 1) Sterilna kompresa od gaze – pojedinačno pakovanje 10 x 10 cm (5 kom), 2) Sterilna gaza po ¼ m – pojedinačno pakovanje 80 x 25 cm (5 kom), 3) Sterilna gaza po ½ m – pojedinačno pakovanje 80 x 50 cm (5 kom), 4) Sterilna gaza po 1 m – pojedinačno pakovanje po 80 x 100 cm (5 kom), 5) Kaliko zavoj 10 cm x 5 m (5 kom), 6) Kaliko zavoj 8 cm x 5 m (5 kom), 7) Lepljivi flaster na koturu 2, 8) Lepljivi flaster sa jastučićem (adhezivni zavojni materijal 1 kutija), 9) Trougla marama 100 x 100 x 140 cm (5 kom), 10) Igla sigurnica (5 kom), 11) Makaze sa zaobljenim vrhom, 12) Rukavice za jednokratnu upotrebu, 13) Pamučna vata, 14) Nejodno antiseptičko sredstvo za kožu 100 ml (1 kom), 15) Specifikacija sadržaja (1 kom), 16) Uputstvo (1 kom), 17) Torbica